Lønsumsindberetning for 2022

Virksomhedsnavn:       

CVR nummer.:             

Medlemsnummer.:       

 

1: HAR VIRKSOMHEDEN BRUGT PROLØN HELE 2022

Sæt kryds og gå til det nævnte punkt i den afkrydsede linje

 

Ja, vi har brugt Proløn hele året (fortsæt til punkt 3) 
OBS: Har I ikke allerede givet Proløn lov til at indberette lønsum for jer,
skal det gøres her (nyt vindue) men I skal stadigt fortsætte til punk 3.

Nej, vi har ikke brugt Proløn hele året (fortsæt til punkt 2)

2: HVIS VIRKSOMHEDEN IKKE HAR BRUGT PROLØN HELE 2022:
Virksomheder, der ikke har brugt Proløn i hele 2022, men har brugt andre lønbureauer eller selv beregner løn, skal udfylde nedenstående boks:.

 Skal kun udfyldes hvis der ikke er brugt Proløn hele 2022 (jvf. kryds ovenfor)

 Kontingentpligtig lønsum

   Beløb

 Bruttoindkomst (type 0013, 0014, 0041,
 0046, 0147 i e-indkomst)

   , 00 kr.

 Gratialer og godtgørelser (type 0069 i
 e-indkomst)

+ , 00 kr.

 Den kontingentpligtige lønsum i alt

= , 00 kr.

  • Såfremt der ikke har fundet lønudbetaling sted, anføres et 0 i felterne.

  • Hvis virksomheden drives i selskabsform skal indehaverløn medregnes i lønsummen. Dansk Håndværk fratrækker derefter denne i henhold til kontingentreglerne under forudsætning af, at dokumentation for indehavers løn ("Sumoplysninger pr. medarbejder") er medsendt denne indberetning og CPR nummer under punkt 4 udfyldes.

  • Du kan finde vejledning på denne side (Åbnes i nyt vindue).

3: VIRKSOMHEDEN DRIVES SOM:
Alle skal afkrydse hvilken selskabsform virksomheden drives i.

Sæt kryds ud for virksomhedsform (udfyldes af alle)

Virksomheden drives i selskabsform (IVS, ApS eller A/S)

Virksomheden er personligt ejet

Virksomheden er overgået til selskabsform i 2022 og
overgangen til selskabsform er sket med virkning fra (dd/mm/år): 

 

4: FRADRAG FOR INDEHAVERLØN HOS VIRKSOMHEDER I SELSKABFORM:
Hvis virksomheden drives i selskabsform skal indehaverløn medregnes i lønsummen under punkt 2. Dansk Håndværk fratrækker derefter denne i henhold til kontingentreglerne under forudsætning af at dokumentation for indehavers løn ("Sumoplysninger pr. medarbejder")  medsendes ved denne indberetning og at de første 6 cifre i indehaver(e)s CPR-nummer angives nedenfor. Ved flere indehavere adskilles numrene blot med et "og" i feltet:

 Udfyldes kun hvis virksomhed er et IVS, ApS eller A/S
Fradrag for indehaver(es) løn - skriv de første 6 cifre i et eller flere cpr-numre
De første 6 cifre i indehaver(e)s CPR-nummer er:

Ved flere indehavere skrives " og " imellem numrene.
 

DU HAR NU UDFYLDT DE NØDVENDIGE OPLYSNINGER
:

Spørgsmål kan rettes til Dansk Håndværk, Anette Jørgensen på telefon 32 63 04 67. Se i øvrigt vejledning på denne side (Åbnes i nyt vindue)